Home strana - text + loga

O nás

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti

Naše motto:

„Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom..."

                                                                                                                                 Stephen Hawking

Vystoupení Adolfa Dudka

knihovna Jaroměřice nad Rokytnou

V úterý 19. září jsme přijali pozvání od paní Jitky Kriegsmannové z knihovny v Jaroměřicích na vystoupení známého českého ilustrátora dětských knih, pana Adolfa Dudka. Čekal nás moc krásný program, plný příjemné amtosféry, kde nám pan Dudek ukázal, že každý z nás umí malovat s pomocí čtyř základních geometrických tvarů - a nejenom ukázal, sami jsme si to mohli vyzkoušet . Všichni byli opravdu nadšení. A za to mnohokrát děkujeme paní Kriegsmannové a jaroměřické knihovně za pozvání a panu Adolfu Dudkovi, za bezvadně připravený program. DĚKUJEME 
Za fotograffie děkujeme také panu Zbyňku Hobzovi a naší Ladě Hamerníkové 

Trénink kuželek - Fond Vysočiny

Celoroční aktivity handicapovaných 2023

Od jara pravidelně trénujeme kuželky na velký podzimní turnaj Barevného světa . A takhle dobře nám to jde .
Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina z programu "Celoroční aktivity handicapovaných 2023" Fondu Vysočiny. Děkujeme :D
 
V září probíhá v naší sociální rehabilitaci nácvik sociálních dovedností. Opakujeme časovou orientaci, dny v týdnu, čísla, nácvik úklidu v kavárně, s některými klienty se učíme samostatnou cestu do restaurace, objednání a placení oběda. A zaměřujeme se už i na zpracování bylin a balení.
Služba sociální rehabilitace je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraj Vysočina
individuální projekt VII, r.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148