Home strana - text + loga

O nás

Denní centrum Barevný svět, z.ú., zajišťuje pomoc a podporu dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, s tělesným postižením, s chronickým duševním onemocněním a zrakovým postižením a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: dva denní stacionáře, sociální rehabilitaci a dvě chráněná bydlení. Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a tři tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Během letní turistické sezóny můžete navštívit kavárnu Splněný sen na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, mimo sezónu pak naši jaroměřickou Zimní kavárnu v prostorách sociální rehabilitace na ulici Dobrovského a celoročně nás můžete navštívit v kavárně Barevný svět na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, z.ú. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti

Naše poslání:

Usilujeme o to, aby lidé s mentálním a kombinovaným postižením byli platnou součástí svého okolí. Proto jim nabízíme příležitost bezpečně objevovat, rozvíjet a využívat jejich individuální schopnosti a najít vnitřní spokojenost.

Naše motto:

„Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom..."

                                                                                                                                 Stephen Hawking

Naše hodnoty:

S otevřenou hlavou, srdcem a náručí

  •  přijímáme nové výzvy,
  •  budujeme důvěru a partnerství,
  •  podporujeme různorodost,
  •  stavíme na profesionalitě,

 a tím vším rosteme.

Jídelníček

stacionáře

 

Ve čtvrtek 20. června oslavil denní rehabilitační stacionář na Družstevní ulici 30. výročí svého založení. Toto významné jubileum s nami přišli oslavit za Město Třebíč pan starosta Pavel Pacal spolu s panem místostarostou Milošem Hrůzou. Velmi si vážíme, že za námi přišel pan doktor Karel Halačka, který zanechal během svého působení v čele denního rehabilitačního stacionáře nesmazatelnou stopu. Mezi hosty jsme také přivítali zástupce Rotary klubu Třebíč pana Františka Ryneše a Marii Rynešovou. A za Odbor sociálních věcí mezi nás zavítali vedoucí odboru Martina Leitnerová a pan Miroslav Cejpek.
A samozřejmě nechyběli ani ředitel Denního centra Barevný svět, z.ú. Antonín Nekula a koordinátorka denních stacionářů Naděžda Fialová.
Počasí nám přálo, takže si navštěvníci naší oslavy mohli užít den naplněný sportovními a soutěžními disciplínami, které si připravili studenti z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice a celodenní zábavný program animátorek Áji a Máji. A chybět nemohl ani zpěv a tanec. O občerstvení se postarali naši kolegové z našeho sociálního podniku Barevný svět Třebíčsko, s.r.o.
Všem vzácným hostům a účastníkům naší oslavy, stejně jako všem, kteří se podíleli na její přípravě, mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání.

Barevný den dětí

ZŠ Týnská

 
V pátek 31. května jsme se zúčastnili již druhého ročníku Barevného dne dětí na ZŠ Týnská v Třebíči. Pedagogové a žáci II. stupně si pro mladší spolužáky a klienty Barevného světa připravili třicet různých stanovišť s úkoly. Na každém stanovišti byli žáci osmých tříd, kteří je měli na starost, zatímco deváťáci doprovázeli naše klienty z obou stacionářů, sociální rehabilitace, chráněného bydlení a přidali se také děti z I. oddělení denního rehabilitačního stacionáře.
Mockrát děkujeme panu řediteli Petru Wolfovi , že tuto krásnou akci, která se jistě stane naší společnou tradicí, podpořil. Dále srdečně děkujeme učitelskému sboru v čele s paní učitelkou Katkou Svobodovou , zakladatelkou a první ředitelkou Barevného světa, a všem žákům , kteří se podíleli na přípravě tohoto báječného dne.
Pokud by Vám nestačili fotografie, můžete se podívat na moc pěkné video od pana Františka Jůzy na youtube kanále Města Třebíče.