Home strana - text + loga

O nás

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti

Naše motto:

„Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom..."

                                                                                                                                 Stephen Hawking

Ve čtvrtek 7. října proběhl v třebíčském divadle Pasáž Benefiční koncert na zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením. 

Hned po příchodu se mohli návštěvníci koncertu občerstvit v naší kavárně, koupit si některý z výrobků nebo obrazů našich klientů a prohlédnout si položky, které mohli později vydražit ve velké dobročinné aukci.

Samotnou Benefici, kterou moderoval skvělý Petr Palovčík, zahájila přivítáním hostů ředitelka Barevného světa Petra Tučková společně se zdravicí paní senátorky Hana Žáková a starosty města Třebíče pana Pavel Pacal, kteří laskavě převzali nad naším benefičním koncertem záštitu, za což jim velice děkujeme. 

Po premiéře krátkého filmu o Barevném světě následovala "adrenalinová" dobročinná aukce, jež nakonec vynesla úžasných 99 990 Kč.

A pak již přišel zlatý hřeb večera, vystoupení fantastické zpěvačky Naďa Válová a jejího bandu. Poslechnout jsme si mohli nejen nádherné písničky od dvojice Hapka a Horáček z jejího alba Černá, ale dostali jsme i malou ochutnávku z nově připravované desky a nechyběly ani písně Evy Olmerové nebo Marty Kubišové v krásném podání Nadi Válové. Jako host se představila i Anna Kolaříková, která jednu z písní doprovodila na harfu. 

Celý večer, jehož celkový výtěžek byl 283 000 Kč, doprovázela fantastická atmosféra. A za to musíme poděkovat Vám, našim sponzorům a podporovatelům, kteří jste s námi "v dobrém i ve zlém", všem účinkujícím za jejich fantastické výkony, klientům a pracovníkům Barevného světa, kteří se na přípravě koncertu podíleli, dárcům dražených položek do naší aukce a v neposlední řadě všem návštěvníkům, kteří nás podpořili koupí vstupenek a výrobků našich klientů.

Bez Vás bychom to nezvládli. Děkujeme, že jste s námi.

A pokud jste se nemohli zúčastnit koncertu, ale i tak byste nás chtěli podpořit, můžete tak učinit do konce října finančním příspěvkem na náš sbírkový účet: 2300839114/2010

V Barevném světě, tak jako u většiny jiných poskytovatelů sociálních služeb, je poměrně běžnou praxí, že vedoucí pozice se primárně obsazují lidmi z týmu. Tito lidé mají potřebné know how a vzdělání v oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb klientům, nejsou ale často dostatečně vybaveni potřebnými dovednostmi a zkušenostm pro řízení týmů, vedení lidí a finanční řízení. Změnou pozice jsou postaveni před nelehký úkol. Musí se naučit manažerským dovednostem, přijmout jiný typ odpovědnosti a také si osvojit nové způsoby práce. Právě na podporu manažerských kompetencí vedoucích pracovníků jsme cílili náš projekt "Ze sociálního pracovníka manažerem aneb posilování dovedností vedoucích pracovníků", ve kterém jsme žádali o finanční podporu Nadaci ČEZ. Vycházeli jsme totiž z teze, že kvalitní službymůžeme poskytovat jen za předpokladu kvalitního vedení. A naším cílem je, být ve všech oblastech stoprocentní.

Díky finanční podpoře ve výši 100 000 Kč, kterou jsme získali v rámci programu Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, mohl každý vedoucí pracovník Denního centra Barevný svět, o.p.s. v průběhu letošního roku absolvovat čtyřicet hodin manažerského vzdělávání a účastnit se skupinových i individuálních supervizí.

Děkujeme Nadaci ČEZ

 

Charitativní snídaně ČEZ

Děkujeme za pozvání :)

Do elektrárny Dukovany dnes přijeli klienti Barevného světa, aby nabízeli vlastnoručně připravené snídaně a také si elektrárnu prohlédli.

Denní centrum Barevný svět z Třebíče, které zaměstnává hendikepované, přivezlo dnešní ráno výtečnou kávu a spoustu slaných i sladkých ručně vytvořených produktů pracovníkům JE Dukovany. Odpoledne si pak prohlédli samotnou elektrárnu. Zapojili se totiž do umělecko-terapeutického projektu neziskových organizací s názvem „Fotografiemi pro radost“.

 V elektrárně Dukovany se už pátým rokem drží tradičně každý měsíc tzv. charitativní snídaně, při kterých energetici pomáhají neziskovým organizacím z regionu. Po nucené covid pauze si dnes dukovanští opět vychutnali příjemné snídaně z rukou klientů Barevného světa Třebíč. Během dvou hodin byly produkty vyprodané a tržba dosáhla částky 13 580 Kč.

 „S elektrárnou Dukovany spolupracujeme dlouhodobě, naše sdružení je podporováno v mnoha projektech. Zdejší prostředí už také trošku známe z velikonočních a vánočních trhů. Dnes jsme nabízeli dukovanským energetikům produkty z našich terapeutických provozoven a kaváren v nedalekých Jaroměřicích,“ říká Petra Tučková, ředitelka Denního centra Barevný svět. „Je skvělé, že můžeme prohloubit naši spolupráci, a navíc nabídnout našim klientům možnost navázat nové kontakty a procvičit své sociální dovednosti,“ dodává Petra Tučková.

 „Vstával jsem už ve dvě hodiny ráno, protože jsem nemohl dospat. Jsem v elektrárně poprvé a moc se mi tady líbí, lidé jsou příjemní, káva ode mě jim chutnala,“ říká s úsměvem Roman z Barevného světa, pro kterého je obsluha lidí v kavárně v Jaroměřicích už běžnou praxí.

 V odpoledních hodinách se mohli klienti Barevného světa podívat také do elektrárny. V rámci umělecko – terapeutického projektu totiž neziskové organizace navštěvují se svým klienty zajímavé objekty v České republice. Z fotografií návštěv pak vzejde výstava dokumentující příběhy jednotlivých klientů i organizací. Během léta a podzimu také probíhají workshopy pro osoby s mentálním postižením pod vedením profesionálních fotografů. Vše vyvrcholí uspořádáním společné akce pod širým nebem. Patronkou projektu je Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a světoznámý fotograf Robert Vano. Cílem projektu je podpořit integraci osob s mentálním postižením do společnosti. Více o projektu, který podpořila také Nadace ČEZ na www.fotografiemiproradost.cz

 

Mgr. Jana Štefánková

specialista komunikace | útvar komunikace