Home strana - text + loga

O Barevném světě

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti

Naše motto:

„Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom…“              

                                                                                                                                                 Stephen Hawking

Přijměte pozvání na již tradiční den otevřených dveří, který se uskuteční 26. června 2019 v naší textilní dílně a obchůdku Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou. Od 9:30 do 18:30 hodin na Vás budou čekat klienti a pracovníci sociální rehabilitace, aby Vám ukázali, co dokáží a pomohli Vám s výrobou krásných papírových dekorací. Chybět nebude ani občerstvení připravené klienty v tréninkové kuchyni sociální rehabilitace.

Přijďte se za nami podívat. Těšíme se na Vás :)

 

O víkendu 8. - 9. června jsme se zúčastnili Dřevosochání 2019 v Moravských Budějovicích. Potkat jste nás mohli ve stánku s výrobky klientů našich služeb nebo si dát kávu a domácí limonádu ve stánku naší kavárny. Na této vyjímečné akci se představilo 14 nejlepších českých a slovenských řezbářů a dřevosochařů, kteří na místě vytvořili sochy a umělecká díla v životní velikosti. Vyvrcholením víkendového tvoření byla aukce uměleckých děl, která vznikla v rámci této akce. Fantastický výtěžek aukce ve výši 131 000 Kč pak poputuje k nám do Barevného světa a pomůže nám zafinancovat nákup nového a velmi potřebného automobilu.

Obrovský dík patří firmě Fabri-Moravia a panu Ing. Františku Břinkovi za podoporu a pozvání na tuto neuvěřitelně příjemnou akci a také všem mistrům řezbářům, kteří věnovali svá úžasná umělecká díla do aukce.

Včera proběhl v evangelickém kostele v Třebíči Benefiční harfový koncert, který organizovala naše úžasná Anna Kolaříková. Z tohoto mimořádného koncertu si posluchači odnesli nejenom nezapomenutelný zážitek, ale také dobrý pocit z toho, že pomohli potřebným. Díky štědrosti dárců se podařilo získat 37 100 Kč pro Denní centrum Barevný svět na zvelebení zahrady chráněného bydlení v Třebíči a 18 800 Kč pro rodinu Mosteckých, která se ocitla v tíživé životní situaci.
Mnohokrát děkujeme všem účinkujícím ze ZUŠ Třebíč a Konzervatoře Brno, firmám, které tento koncert finančně podpořili, účastníkům koncertu, kteří přispěli dobrovolným vstupným na rodinu Mosteckých a paní farářce Potočkové, která umožnila, aby se tento koncert konal v jejím kostele.
A velké poděkování patří také Jakubovi Mertlovi, za krásné fotografie.

Koncert finančně a materiálně podpořili:

Altreva spol s.r.o.

ŽSD a.s.

AS Chemie

zájezdy.cz

Relative design s.r.o.

Nový start

Tiskárna Apis Press

OSA z.s.