Home strana - text + loga

O Barevném světě

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí již od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci a chráněné bydlení. Centrum provozuje také textilní dílnu a obchod Krasohled v Jaroměřicích nad Rokytnou a dvě tréninkové kavárny, kde nacházejí lidé s mentálním postižením pracovní uplatnění. Tyto kavárny můžete navštívit na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na zámku v Hrotovicích.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. koncipuje nabídku svých služeb tak, aby umožňovala jejich vzájemnou návaznost a prostupnost. Klienti tedy mají možnost využívat služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám a schopnostem a mohou tak maximálně naplnit svůj potenciál a směřovat k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti

Naše motto:

„Ať se zdá být život jakkoli těžký, vždy existuje něco, co můžeme udělat a uspět v tom…“              

                                                                                                                                                 Stephen Hawking

Klučovka 2020

předání výtěžku

V pátek jsme měli ve stacionáři vzácnou návštěvu. Přišla za námi naše kamarádka Zuzka McBain, která je mimo jiné hlavní organizátorkou Silvestrovského běhu Klučovka a Daniela Vilhelmová, zástupkyně hlavního partnera závodu, firmy FRÄNKISCHE Česká republika, aby nám předaly výtěžek z jubilejního, čtyřicáteho ročníku Klučovky. Finanční dar ve výši 6 300 Kč využijeme pro nákup materiálu do terapeutických dílen denního stacionáře.
Tímto děkujeme Zuzce McBain a gratulujeme Klučovce za hlavní cenu čtenářů za "Sportovní akci roku" získanou v rámci ankety Sportovec roku 2020 v Třebíči. A poděkování patří i společnosti FRÄNKISCHE Česká republika, nejen za podporu Silvestrovského běhu Klučovka, ale také za dlouholetou podporu s Denního centra Barevný svět.

Víte, že jsou nyní výhodnější daňové podmínky pro darování? Je to tak! Veliký dík Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR, která dlouhodobě lepší daňové podmínky pro darování prosazovala a také všem poslancům, kteří pro tento návrh zvedli ruku.

Chráněná dílna Denního centra Barevný svět se bude již brzy stěhovat do nových prostor v Třebíči. S dovybavením této nové dílny nám významně pomohla
Skupina ČEZ, která nám darovala několik multifunkčních tiskáren. Ty z rukou zástupců této společnosti převzala naše ředitelka Peťa Tučková. V chráněné dílně budou tiskárny sloužit především k tisku etiket a štítků na výrobky, které zde vyrábíme. Své využití najdou i v denním stacionáři při tisku různých pracovních listů, šablon nebo předloh, se kterými následně pracujeme v našich terapeutických dílnách.
Skupině ČEZ
moc děkujeme.