Home Tréninková pracoviště

Tréninková pracoviště

Význam práce je v životě člověka velmi zásadní a nezastupitelný. Nejinak tomu je i v případě lidí s mentálním postižením. Pro ně práce plní především významnou psychologickou a sociální funkci, když jim umožňuje další rozvoj schopností a dovedností, rozvoj samostatnosti, kontakt s širším sociálním okolím, a na jeho základě rozvoj sociálního chování a orientace ve společnosti. Práce a možnost pracovního uplatnění umožňuje lidem s postižením uspokojovat základní psychické potřeby, především potřebu seberealizace, která je pro ně de facto potvrzením vlastní hodnoty a místa ve společnosti.