Home Naše služby Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je placená pobytová sociální služba. Služba je zaměřená na získávání praktických životních dovedností. Během pobytu v chráněném bydlení je klientovi k dispozici asistent nebo vedoucí chráněného bydlení. Míra podpory je individuální, odvíjí se od oboustranné dohody. Součástí je individuální plán, který vychází z potřeb klienta a je zaměřený na nácvik běžných dovedností (pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc se zajištěním stravy, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). Službu zajišťuje asistent chráněného bydlení s podporou pracovního týmu.