Home Naše služby Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Pobytová služba chráněné bydlení je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Aktivity ve službě jsou zaměřené na nácvik praktických dovedností, které člověk běžně potřebuje při samostatném bydlení, jako je například péče o sebe, vaření, úklid, nakupování, hospodaření s penězi, práce na zahrádce, ale i samostatné rozhodování, navazování a udržování vztahů, navštěvování běžně dostupných služeb atd. V chráněném bydlení je klientovi přes den k dispozici asistent, sociální pracovník a vedoucí chráněného bydlení a v nočních hodinách asistent držící telefonickou noční pohotovost. Míra podpory a pomoci je vždy individuální a předem dohodnutá a odvíjí se od potřeby klienta a od provozních možností služby.