Home Naše služby Denní stacionář

Denní stacionář

V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 80 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností a nabídky pracovních činností napomáháme těmto lidem žít plnohodnotný život, spojený se všemi riziky a podmínkami, ve svém přirozeném prostředí. Tato služba je poskytována ambulantní formou.