Home Naše služby Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina –
individuální projekt VII, r.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148

Klienti služby jsou vedeni k osvojení pracovních a sociálních dovedností, které směřují k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění. Součástí nácviku práce je pravidelná docházka, schopnost soustředit se a vykonávat určitou činnost samostatně s ohledem na výsledek, osvojení si a trénování potřebných sociálních dovedností. Průběh činností je plánován s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny našich klientů. Tato služba může být poskytována ambulantní i terénní formou.

Pro zájemce

Pro zájemce

ke stažení

Obchod a dílna Krasohled

Obchod a dílna Krasohled

tréninkové pracoviště

Kavárna Splněný sen

Kavárna Splněný sen

tréninkové pracoviště

Bylinková zahrada

Bylinková zahrada

tréninkové pracoviště