Home Naše služby Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Klienti služby jsou vedeni k osvojení pracovních a sociálních dovedností, které směřují k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění. Součástí nácviku práce je pravidelná docházka, schopnost soustředit se a vykonávat určitou činnost samostatně s ohledem na výsledek, osvojení si a trénování potřebných sociálních dovedností. Průběh činností je plánován s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny našich klientů.

Služba je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI, r.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.