Home O nás Pro dárce Jak nás můžete podpořit

Jak nás můžete podpořit

Finanční podporou

Podpořte naši činnost finančním darem nebo sponzorským příspěvkem! Finanční dary využíváme při vybavování terapeutických dílen a tréninkových pracovišť, pro nákup materiálu, zaplacení části nákladů při různých výletech apod.

Materiální podporou

Dáváte přednost věcné podpoře? Podpořte naši činnost materiálním darem! I darem konkrétní věci můžete výrazně podpořit naše aktivity. Darovat nám můžete kancelářské potřeby (tonery, papíry do tiskárny apod. – za ušetřené peníze pak můžeme nakoupit např. vybavení do dílen), papíry, tužky, pastelky, korálky, keramickou hlínu, dřevo, látky atd.

Poskytnutím služby

Jste firma, která nás může podpořit bezplatným poskytnutím služby? I darem konkrétní služby můžete výrazně podpořit naše aktivity.

Firemním dobrovolnictvím

Umožněte svým zaměstnancům, aby pomáhali v naší organizaci jako dobrovolníci a získali tak cenné zkušenosti z neziskového sektoru a dobrý pocit z pomoci druhým.

Náhradním plněním

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., jako zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, nabízí firmám, organizacím či institucím s více než 25 zaměstnanci možnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením odebráním služeb či výrobků. Blíže k problematice zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti níže.

V případě zaslání finančního daru na účet (2816167339/0800) bez podpisu darovací smlouvy Vás prosíme o uvedení adresy a kontaktu do zprávy pro příjemce (na příkazu k úhradě). Tyto informace budou sloužit pro vystavení potvrzení o přijetí daru. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je v předchozím uvedeno a řídí se platnými předpisy pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme, že jste se rozhodli zvážit možnost podpory Denního centra Barevný svět,o.p.s. Pro více informací o možnosti podpory kontaktujte ředitelku Mgr. Petru Tučkovou:
tel.: 724 125 922
email: tuckova@barevny-svet.eu