Home Aktuality NOVINKY Z BAREVNÉHO SVĚTA Změna právní formy Denního centra Barevný svět, o.p.s. na

Změna právní formy Denního centra Barevný svět, o.p.s. na

Denní centrum Barevný svět, z.ú.

Vážení klienti, rodiče, opatrovníci, přátelé, kolegové, příznivci Barevného světa,

dovolte mi, abych Vás oslovil s oznámením důležité  změny v naší organizaci, kterou je změna právní formy,.

K 1. lednu 2024 mění naše organizace právní formu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Při této změně zůstane plně  zachována právní kontinuita, včetně veškerých platných smluvních vztahů. Naší organizaci taktéž zůstává stejné IČ, sídlo, číslo bankovního účtu statutární zástupce – ředitel i personální složení správní i dozorčí rady. Zůstávají také zachovány stávající činnosti naší společnosti. Dovoláte se nám na  stejná telefonní čísla, informace o nás se dozvíte na stejném webu, napsat nám můžete na stávají adresy - jak poštovní, tak i emailové.

Nic se nemění ani pro naše klienty, sociální služby  budou poskytovány na stejných místech, stejnými lidmi a ve stejné kvalitě. 

Jedinou relevantní změnou tedy zůstává změna názvu z Denní centrum Barevný svět, o. p. s. na Denní centrum Barevný svět, z.ú. 

Za celý Barevný svět Vám Všem děkujeme za spolupráci v roce 2023 a přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a spoustu štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2024.

 

Za Denní centrum Barevný svět    Bc. et Bc. Antonín Nekula, DiS.