Zahradní slavnost

chráněné bydlení Třebíč

Tak za sebou máme naši první Zahradní slavnost, která se konala 19. června na zahradě chráněného bydlení Demlova v Třebíči. Velmi nás potěšilo, kolik z Vás s námi přišlo tento den oslavit. Za Město Třebíč jsme přivítali pana starostu Pavla Pacala, který společně s našimi klienty zasadil jabloň, jako symbol nového domova. Rádi jsme se také setkali s místostarosty panem Milošem Hrůzou a Pavlem Janatou a zastupitelkou města paní Marii Černou. Svojí účastí nás poctila paní senátorka Hana Žáková. Potěšila nás také účast pana Petra Škarabely, který obyvatelům našeho chráněného bydlení předal za spolek CS 156 dva obrazy, které vznikly v rámci happeningu Open Performance v Třebíči, aby si mohli vyzdobit společné prostory svých domácností. Za účast také děkujeme rodinám a opatrovníkům našich klientů, našim podporovatelům, kamarádům i lidem z okolí, kteří se tohoto krásného dne zúčastnili.
Poděkovat také musíme Katce Svobodové a Anně Kolaříkové, které si s našimi klienty připravili hudební vystoupení za doprovodu kytary a harfy.
A aby těch díků nebylo málo a abychom na někoho nezapoměli, děkujeme také našim kolegům a klientům, a to nejen z chráněného bydlení, za pomoc s organizací Zahradní slavnosti a přípravou občerstvení pro naše hosty, Městské kulturní středisko Třebíč za zapůjčení lavic a stolů, panu Cejpkovi ze sociálního odboru města Třebíč za zapůjčení zvukové aparatury a stanu a také společnosti ČEZ za zapůjčení slunečníků.
A nakonec poděkování Zdeňkovi Vítovi za krásné fotografie.
Již nyní se všichni těšíme na další milá setkání...
Tato je součástí projektu Zahrada mezi domy, který byl finančně podpořen městem Třebíčí.