Veřejná sbírka

výsledek :)

Právě jsme zkompletovali veřejnou sbírku, která probíhala od září do konce listopadu a jejímž cílem bylo získat finanční prostředky na zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením.
A výsledkem je fantastických 333 277 Kč.
Srdečný dík všem lidem, kteří nás podpořili v naší snaze o zachování pracovních míst pro osoby s mentálním postižením zakoupením vstupenky na náš Benefiční koncert, příspěvkem do naší sbírkové pokladničky nebo na náš sbírkový účet či sdílením našeho příběhu.
 
Podpořit nás stále můžete na stránkách nadace Znesnáze21.

Fotogalerie