Šetříme energiemi

Zima je za rohem a společně s jejím příchodem se nám krátí dny a začíná být sychravo, které postupně přejde do zimy a nakonec přijde i mráz. Je to období, kdy musíme déle svítit a také musíme začít zatopit. A k tomu je potřeba energie, spousta energie.
Svítit a topit musí také sociální služby, jejichž provoz bývá energeticky náročný, což může mít negativní vliv na životní prostředí. Ovšem díky využívání vhodných opatření, týkajících se správného hospodaření s energiemi, mohou poskytovatelé sociálních služeb tento negativní vliv výrazně omezit.
Proto jsme ve službách Denního centra Barevný svět, o.p.s., vytvořili manuály úspory energií, které se zaměřují právě na tuto problematiku a nabízí konkrétní návody a doporučení, jak snížit spotřebu energií v různých oblastech, jako jsou vytápění, osvětlení nebo třeba spotřeba vody. Jedná se o nástroj, který nám, při jeho správném dodržování, a to jak ze strany pracovníků, tak i ze strany klientů, umožňuje nejen přispívat k ochraně životního prostředí, ale může také vést k výraznému snížení finančních nákladů na provoz našich služeb a mít tak pozitivní dopad nejen na celkovou hospodárnost organizace, ale i na finanční situaci samotných klientů.
Na obrázku se můžete podívat na náš manuál z chráněného bydlení