PF 2022

DĚKUJEME

Vážení a milí přátelé Barevného světa,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a podporu v tomto roce, který byl pro nás náročnější než mnohé jiné. Velmi si vážíme Vaší důvěry a štědrosti, která nám pomohla vše ustát a udržet pracovní místa pro naše zaměstnance s mentálním postižením. Vaše ochota a zájem pro nás byla obrovským hnacím motorem a závazkem pro to, abychom se nevzdávali bez boje. Vaše laskavost nám opět potvrdila, že za sebou máme podporu skvělé skupiny lidí a firem, na které se můžeme spolehnout i v těžkých časech.
Tento rok jsme díky Vám zvládli! V lednu příštího roku budeme Úřad práce znovu žádat o uznání za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu a následně i o dotaci na vytváření chráněných pracovních míst pro zaměstnance s postižením. Pevně věříme a doufáme, že naše žádost bude posouzena kladně, abychom se tak mohli opět v klidu a bez starostí naplno věnovat naší práci – podpoře lidí s mentálním postižením v maximálním naplnění jejich potenciálu.
Vážení a milí přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a radost, kterou jste doposud přinášeli nám, ať se Vám v novém roce mohonásobně vrací.
Děkujeme Vám!