Kalendář roku 2019

děkujeme

Několik fotografií z předávání cen za Kalendář roku 2019, které proběhlo v Praze v rámci Veletrhu Reklama Polygraf. Moc nás těší, že jsme získali Cenu za podporu sociální a společenské role. Veliký dík patří Tondovi Urbánkovi za koncepci kalendáře, za fotografie i jeho designové zpracování. Nesmíme zapomenout ani na naše modelky a modely. I jim patří veliký dík, protože jejich radost z účasti na tvorbě tohoto kalendáře byla z fotografií natolik zřejmá,že se stala jedním z hlavních důvodů ocenění našeho kalendáře. Děkujeme také odborné porotě, která naši práci ocenila a firmě ABF, a.s., která tuto skvělou soutěž organizuje.