Fotbalový den

s fotbalovou školou :)

V našem denním rehabilitačním stacionáři proběhl tradiční fotbalový den s SK Fotbalovou školou Třebíč.

Klienti našich služeb si vyzkoušeli fotbalové dovednosti s míčem, prověřili svoji rychlost, hbytost a šikovnost :D.

Tento den plný pohybu a sportování jsme si náramně užili my všichni - od nejmenších až po dospěláky.