Elektrárna Dukovany

charitativní snídaně

Už druhá snídaně v dukovanské elektrárně. A opět veliký úspěch. Od zaměstnanců elektrárny, kteří nás podpořili koupí dobrot připravených našimi klienty a pracovníky, jsme utržili 14 711 Kč.
DĚKUJEME