Cena Ď

ALFA IN, a.s.

Včera proběhlo v Jihlavě vyhlašování Ceny Ď, která je určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Vyhlašování se zúčastnila ředitelka Barevného světa Petra Tučková a náš dlouholetý dobrovolný předseda správní rady, pan Vladimír Holý, který je společně s paní Vlastou Slámovou spolumajitelem firmy ALFA IN a.s., kterou jsme na tuto cenu nominovali jako poděkování za více než 13 let, kdy nám pravidelně poskytovali velmi významnou finanční a morální pomoc a svým vstřícným přístupem napomáhali i k šíření dobrého jména naší organizace.
DĚKUJEME

Fotogalerie