Home Aktuality NOVINKY Z BAREVNÉHO SVĚTA Vzdělávání manažerů

Vzdělávání manažerů

Nadace ČEZ

V Barevném světě, tak jako u většiny jiných poskytovatelů sociálních služeb, je poměrně běžnou praxí, že vedoucí pozice se primárně obsazují lidmi z týmu. Tito lidé mají potřebné know how a vzdělání v oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb klientům, nejsou ale často dostatečně vybaveni potřebnými dovednostmi a zkušenostm pro řízení týmů, vedení lidí a finanční řízení. Změnou pozice jsou postaveni před nelehký úkol. Musí se naučit manažerským dovednostem, přijmout jiný typ odpovědnosti a také si osvojit nové způsoby práce. Právě na podporu manažerských kompetencí vedoucích pracovníků jsme cílili náš projekt "Ze sociálního pracovníka manažerem aneb posilování dovedností vedoucích pracovníků", ve kterém jsme žádali o finanční podporu Nadaci ČEZ. Vycházeli jsme totiž z teze, že kvalitní službymůžeme poskytovat jen za předpokladu kvalitního vedení. A naším cílem je, být ve všech oblastech stoprocentní.

Díky finanční podpoře ve výši 100 000 Kč, kterou jsme získali v rámci programu Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, mohl každý vedoucí pracovník Denního centra Barevný svět, o.p.s. v průběhu letošního roku absolvovat čtyřicet hodin manažerského vzdělávání a účastnit se skupinových i individuálních supervizí.

Děkujeme Nadaci ČEZ