Home Aktuality NOVINKY Z BAREVNÉHO SVĚTA 30. výročí denního rehabilitačního stacionáře

30. výročí denního rehabilitačního stacionáře

Ve čtvrtek 20. června oslavil denní rehabilitační stacionář na Družstevní ulici 30. výročí svého založení. Toto významné jubileum s nami přišli oslavit za Město Třebíč pan starosta Pavel Pacal spolu s panem místostarostou Milošem Hrůzou. Velmi si vážíme, že za námi přišel pan doktor Karel Halačka, který zanechal během svého působení v čele denního rehabilitačního stacionáře nesmazatelnou stopu. Mezi hosty jsme také přivítali zástupce Rotary klubu Třebíč pana Františka Ryneše a Marii Rynešovou. A za Odbor sociálních věcí mezi nás zavítali vedoucí odboru Martina Leitnerová a pan Miroslav Cejpek.
A samozřejmě nechyběli ani ředitel Denního centra Barevný svět, z.ú. Antonín Nekula a koordinátorka denních stacionářů Naděžda Fialová.
Počasí nám přálo, takže si navštěvníci naší oslavy mohli užít den naplněný sportovními a soutěžními disciplínami, které si připravili studenti z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice a celodenní zábavný program animátorek Áji a Máji. A chybět nemohl ani zpěv a tanec. O občerstvení se postarali naši kolegové z našeho sociálního podniku Barevný svět Třebíčsko, s.r.o.
Všem vzácným hostům a účastníkům naší oslavy, stejně jako všem, kteří se podíleli na její přípravě, mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání.