Home O nás Historie

Historie DCBS

Denní centrum Barevný svět, z.ú., zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby.

Barevný svět založila v roce 2005 první ředitelka Mgr. Kateřina Maláčová (dnes Svobodová) se skupinou přátel pod záštitou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Třebíči, která se stala zřizovatelem první poskytované sociální služby - denního stacionáře. Tato služba klientům nabízí smysluplné trávení volného času pomocí práce v terapeutických dílnách, návštěv sportovních, kulturních a společenských akcí a výletů.

V roce 2011 se Barevný svět osamostatnil a vznikla obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět, o.p.s., jejímiž zakladatelkami se staly Katka Svobodová a Bc. Alena Hostašová, která nahradila Katku Svobodovou na pozici ředitelky.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. začalo od roku 2012 jako další logický krok nabízet svým klientům službu sociální rehabilitace, která je zaměřena na získávání sociálních a pracovních dovedností a návyků v rámci několika postupně vznikajících tréninkových pracovišť – Textilní dílny a obchůdku Krasohled, pěstování bylin na zámecké zahradě v Jaroměřicích, v kavárně Splněný sen na nádvoří jaroměřického zámku a v kavárně Barevný svět na zámku v Hrotovicích.

Zatím poslední službou, kterou Barevný svět, již pod vedením nové ředitelky Mgr. Petry Tučkové, svým klientům poskytuje, je od roku 2014 chráněné bydlení v Hrotovicích pro šest klientů. Nabízí jim možnost samostatného bydlení, kde se s podporou asistentek starají o sebe i o svoji domácnost stejně jako jejich vrstevníci bez handicapu. Od roku 2019 nabízíme službu chráněné bydlení i v do Třebíči, kde ji využívá dalších 12 klientů.

Denní centrum Barevný svět, z.ú., také umožňuje svým klientům pracovní uplatnění v rámci chráněných pracovních míst.
V roce 2022 vznikla dceřiná společnost Barevný svět Třebíčsko, s.r.o., která je ze  100 % vlastněna Denním centrem Barevný svět, z.ú. a na níž byla převedena chráněná pracovní místa.

Již pod vedením nového ředitele Antonína Nekuly došlo od prvního ledna 2024 ke změně právní formy Denního centra Barevný svět, které se z obecně prospěšné organizace proměnilo v zapsaný ústav. Ve stejný den také převzalo Denní centrum Barevný svět, z.ú., dřívější příspěvkovou organizaci města Třebíče - Denní rehabilitační stacionář Třebíč, který se tak stal nejnovější součástí Barevného světa.