Klučovka

Klučovka

předání výtěžku

Nedávno nás navštívila naše kamarádka a dobrovolnice Zuzka McBain . Ale nebyla to "obyčejná" návštěva - Zuzka za námi přišla jako organizátorka tradičního silvestrovského běhu Klučovka, aby nám předala výtěžek ze závodu ve výši 6 000 Kč. S Klučovkou je to pro nás, díky dlouholeté spolupráci, "běh na dlouhou trať". Naši klienti se pravidelně účastní závodu v kategorii chodců, někteří z našich zaměstnanců (Lada :D) běhají regulérní závod a naposledy jsme se postarali i o zahřátí závodníků na startu. Této spolupráce si velmi vážíme .
A poděkovat musíme také firmě FRÄNKISCHE Česká republika a Městu Třebíč , bez jejichž podpory by se to všechno nemohlo uskutečnit.
 
Předání darů od pana Sklenáře

Předání darů od pana Sklenáře

a jeho kolegů z ICT ČEZ, a.s.

Ve středu 7. února nás navštívil pan Miroslav Sklenář.
On a jeho kolegové z útvaru ICT ČEZ, a.s. v Dukovanech a Temelínu mezi sebou vybrali před koncem loňského roku 7 620 Kč a rozhodli se, že vybranou částkou podpoří Barevný svět, čehož si upřímně važíme.
Díky panu Sklenářovi a jeho kolegům jsme si tak mohli pořídit závěsný systém na obrázky do naší kavárny, který využijeme při pořádání výstav, madla do auta pro jednodušší nastupování našich klientů, do cvičné kuchyně naší sociální rehabilitace jsme dostali nový ponorný mixér a také externí hdd na zálohování dat a archivování fotografií.
Ještě jednou obrovský dík panu Sklenářovi a všem jeho kolegům.
Nový stacionář

Nový stacionář

denní rehabilitační stacionář

Od 1. ledna jsme do Barevňácké rodiny přivítali nové kamarády a kolegy.
 
Převzali jsme totiž dřívější příspěvkovou organizaci Města Třebíč - Denní rehabilitační stacionář, který se tak stal od nového roku součástí Barevného světa 
 
Nyní tedy máme v Třebíči kromě denního stacionáře na Okružní ulici také denní rehabilitační stacionář na ulici Družstevní. "Nový" stacionář má dvě oddělení - pro děti a pro dospělé a najdete zde také logopeda či ortoptistu. Kromě sociálních služeb zde nabízíme také zdravotnické služby v rámci fyzioterapie.
 
S velkou radostí tedy do naší "rodiny" vítáme všechny nové kamarády, jejich blízké a také nové kolegy a těšíme se na společnou budoucnost.
Změna právní formy Denního centra Barevný svět, o.p.s. na

Změna právní formy Denního centra Barevný svět, o.p.s. na

Denní centrum Barevný svět, z.ú.

Vážení klienti, rodiče, opatrovníci, přátelé, kolegové, příznivci Barevného světa,

dovolte mi, abych Vás oslovil s oznámením důležité  změny v naší organizaci, kterou je změna právní formy,.

K 1. lednu 2024 mění naše organizace právní formu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav. Při této změně zůstane plně  zachována právní kontinuita, včetně veškerých platných smluvních vztahů. Naší organizaci taktéž zůstává stejné IČ, sídlo, číslo bankovního účtu statutární zástupce – ředitel i personální složení správní i dozorčí rady. Zůstávají také zachovány stávající činnosti naší společnosti. Dovoláte se nám na  stejná telefonní čísla, informace o nás se dozvíte na stejném webu, napsat nám můžete na stávají adresy - jak poštovní, tak i emailové.

Nic se nemění ani pro naše klienty, sociální služby  budou poskytovány na stejných místech, stejnými lidmi a ve stejné kvalitě. 

Jedinou relevantní změnou tedy zůstává změna názvu z Denní centrum Barevný svět, o. p. s. na Denní centrum Barevný svět, z.ú. 

Za celý Barevný svět Vám Všem děkujeme za spolupráci v roce 2023 a přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a spoustu štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2024.

 

Za Denní centrum Barevný svět    Bc. et Bc. Antonín Nekula, DiS.

                                                          

Svoz a rozvoz do denního stacionáře

Svoz a rozvoz do denního stacionáře

spolufinancováno Fondem Vysočiny

I v roce 2023 podpořil naši organizaci Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny v rámci projektu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2023 ve výši 100 000 Kč.

DĚKUJEME

 

Kurz finanční gramotnosti

Kurz finanční gramotnosti

spolufinancováno Fondem Vysočiny

Na chráněných bydleních skončila pod vedením Aleny Hostašové společná část kurzu "Předcházení rizikům kolem nás", který je zaměřený na finanční gramotnost a bezpečné a zodpovědné nakládání s penězi. Po společné části, ze které si účastníci kurzu kromě spousty vědomostí odnesli i několik praktických dárků, se pokračovalo již individuálně. Na individuální lekce si již Alena Hostašová připravila "program" dle individuálních potřeb a schopností každého z účastníků.
Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina z programu "Prevence kriminality 2023" Fondu Vysočiny. Děkujeme
Finále projektu "Kuželky v Barevném světě"

Finále projektu "Kuželky v Barevném světě"

spolufianancováno Fondem Vysočiny

Ve čtvrtek 14. prosince, vyvrcholil celoroční projekt Barevného světa "Kuželky v Barevném světě", který finančně podpořil Kraj Vysočina v rámci programu "Celoroční aktivity handicapovaných 2023" Fondu Vysočina. Po trénincích, které v denním stacionáři probíhali v průběhu celého roku, jsme uspořádali turnaj pro klienty všech našich služeb. Po napínavém turnaji jsme si rozdali ceny, keramické medaile vyrobené ve stacionáři a pochutnali si na občerstvení. Je nám líto, že ze zdravotních důvodů se nemohli připojit i naši kamarádi z Integračního střediska Sasov, ale těšíme se, že se potkáme hned v únoru příštího roku na již třetím ročníku našedho PlavčoCupu.
Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina z programu "Celoroční aktivity handicapovaných 2023" Fondu Vysočiny. Děkujeme 
HLEDÁME - denní rehabilitační stacionář

HLEDÁME - denní rehabilitační stacionář

!!HLEDÁME!!!
Do týmu denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici v Třebíči hledáme pracovníka v sociálních službách na zkrácený úvazek.
Co budete dělat?
Pracovat s klienty s mentálním a kombinovaným postižením v terapeutických dílnách, pomáhat jim při zvládání běžných úkolů při péči o vlastní osobu.
Co od Vás očekáváme?
Středoškolské vzdělání zaměřené na sociální oblast, popř. středoškolské vzdělání a kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Dále šikovné ruce, trpělivost, komunikační dovednosti, řidičský průkaz sk. B.
Co můžete očekávat od nás?
Zázemí stabilní organizace, příjemný kolektiv, zajímavou práci a pět týdnů dovolené.

HLEDÁME - sociální rehabilitace

HLEDÁME - sociální rehabilitace

!!!HLEDÁME!!!
Do týmu naší sociální rehabilitace v Jaroměřicích nad Rokytnou hledáme pracovníka v sociálních službách na plný úvazek.
Co budete dělat?
Podporovat naše klienty v získávání sociálních dovedností a pracovních návyků v naší dílně, v bylinkové zahradě či tréninkové kavárně.
Co od Vás očekáváme?
Středoškolské vzdělání zaměřené na sociální oblast, popř. středoškolské vzdělání a kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Dále šikovné ruce, trpělivost, komunikační dovednosti, řidičský průkaz sk. B.
Co můžete očekávat od nás?
Zázemí stabilní organizace, příjemný kolektiv, zajímavou práci a pět týdnů dovolené 
 
Šetříme energiemi

Šetříme energiemi

Zima je za rohem a společně s jejím příchodem se nám krátí dny a začíná být sychravo, které postupně přejde do zimy a nakonec přijde i mráz. Je to období, kdy musíme déle svítit a také musíme začít zatopit. A k tomu je potřeba energie, spousta energie.
Svítit a topit musí také sociální služby, jejichž provoz bývá energeticky náročný, což může mít negativní vliv na životní prostředí. Ovšem díky využívání vhodných opatření, týkajících se správného hospodaření s energiemi, mohou poskytovatelé sociálních služeb tento negativní vliv výrazně omezit.
Proto jsme ve službách Denního centra Barevný svět, o.p.s., vytvořili manuály úspory energií, které se zaměřují právě na tuto problematiku a nabízí konkrétní návody a doporučení, jak snížit spotřebu energií v různých oblastech, jako jsou vytápění, osvětlení nebo třeba spotřeba vody. Jedná se o nástroj, který nám, při jeho správném dodržování, a to jak ze strany pracovníků, tak i ze strany klientů, umožňuje nejen přispívat k ochraně životního prostředí, ale může také vést k výraznému snížení finančních nákladů na provoz našich služeb a mít tak pozitivní dopad nejen na celkovou hospodárnost organizace, ale i na finanční situaci samotných klientů.
Na obrázku se můžete podívat na náš manuál z chráněného bydlení 
 
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Nadace ČEZ

Po celý letošní rok se naši zaměstnanci vzdělávali s podporou Nadace ČEZ, která nás odpořila částkou 80 000 Kč díky projektu z programu NEZISKOVKY 2023. Moc si této podpory vážíme.

Dobro-den Kraje Vysočina

Dobro-den Kraje Vysočina

dobrovolníci z Krajského úřadu Kraje Vysočina

První týden v říjnu jsme měli v sociální rehabilitaci v Jaroměřicích nad Rokytnou vzácnou a velmi vítanou návštěvu. Přijelo za námi sedm pracovníků Kraje Vysočina v rámci dobrovolnické činnosti. Během tohoto dobro-dne nám pomohli s přípravou záhonů na zimu, společně s námi sklidili měsíček a vyzkoušeli si i drhání bylinek, ze kterých mícháme čajové směsi.
Z celého srdce děkujeme Všem úžasným dobrovolníkůma také Kraji Vysočina, který jim umožnil se našeho dobro-dne zúčastnit.
Služba sociální rehabilitace je realizována za finanční podpory EU v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina
individuální projekt VII, r.č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148
Zobrazit další