Levandulový workshop Bezděkov

Levandulový workshop Bezděkov

Fotografiemi pro radost

V červnu se zástupci naší sociální rehabilitace zúčastnili prvního z workshopů, které pro nás připravil spolek Fotografiemi pro radost. Navštívili jsme nádherný Levandulový statek v Bezděkově, kde jsme prožili den plný léčivé levandulové vůně. Mnohokrát děkujeme za pozvání, a pokud budete mít kolem Bezděkova cestu, neváhejte a na statek zajděte, určitě nebudete zklamáni.

VI. veletrh sociálních služeb

VI. veletrh sociálních služeb

Třebíč

Jen několik málo fotek z VI. Veletrhu sociálních služeb, který se uskutečnil 13. června na Karlově náměstí v Třebíči. I když nás trochu potrápilo deštivé počasí, nezalekli jsme se a zvládli své vystoupení na jedničku.
Děkujeme městu Třebíč a sociálnímu odboru, že tuto záslužnou akci každoročně pořádají a Kraj Vysočina, že se na pořádání akce finančně podílel.
Veliký dík patří samozřejmě návštěvníkům veletrhu, kteří se nezalekli deště a přišli si, nejen s námi, užít příjemný den...

Dětský den

Dětský den

FRAENKISCHE

V sobotu jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří Fraenkische v Okříškách. Pro děti jsme měli připravenou výtvarnou dílničku, kde si každý mohl vybrat keramický obrázek, který jsme ve stacionáři vyrobili a vybarvit si ho podle vlastní fantazie. Po vlažnějším začátku jsme to rozjeli ve velkém, a než jsme se nadáli, všech 300 obrázků bylo pryč... Den otevřených dveří jsme si užili a věříme, že se parádně pobavili i všichni návštěvníci, kteří si přišli užít slunečný den do firmy Fraenkische...

Vernisáž fotografií

Vernisáž fotografií

Fotografiemi pro radost

Ve čtvrtek 31. května proběhla v naší kavárně Splněný sen vernisáž Putovní výstavy fotografii ze života osob s mentálním postižením. Tato výstava je součástí projektu Fotografiemi pro radost, kterého jsme se v loňském roce s chutí zúčastnili a jsme rádi, že spolupracovat můžeme i v roce letošním...
Děkujeme všem hostům vernisáže, že za námi dorazili, také všem pracovníkům a klientům Barevného světa, kteří na vernisáž připravili skvělé občerstvení, a největší dík patří paní Martě Kopecké, která celý projekt vymyslela a stala se i zakladatelkou spolku Fotografiemi pro radost.
Pokud si budete chtít fotografie také prohlédnout, máte na to ještě celý červen v naší jaroměřické zámecké kavárně.

Cena Ď

Cena Ď

Jihlava

Ve čtvrtek 3. května se zástupci naší organizace zúčastnili velmi milého setkání, které se konalo na magistrátu města Jihlavy u příležitosti vyhlášení výsledků krajského kola Ceny Ď 2018, která je udílena jako dík mecenášům a dobrodincům. Barevný svět pro tento ročník nominoval dva své dlouhodobé podporovatele Aničku Kolaříkovou a Františka Vágnera, kteří nám v předchozím roce zprostředkovali svou pomocí velmi silné a nevšední zážitky. Anička pro nás připravila dva nádherné benefiční koncerty a pan Vágner pro nás zorganizoval několikadenní pobyt v krásném prostředí mikroregionu Toulovcovy maštale. Jim oběma patří naše velké Ď, stejně tak jako všem dalším milým příznivcům a váženým donátorům, kteří činnost Barevného světa podporovali a podporují . Právě díky nim může být naše nabídka služeb tak pestrá. Velké poděkovaní patří i organizátorům Ceny Ď za jejich aktivitu, která nám dává možnost vyslovit naše díky nahlas a veřejně.

Velikonoční trhy

Velikonoční trhy

elektrárna Dukovany

I v letošním roce jsme se účastnili tradičního velikonočního trhu v Jaderné elektrárně Dukovany, kde si mohli zaměstnanci nakoupit výrobky nejen od nás z Barevného světa, ale i od ostatních poskytovatelů sociálních služeb v Třebíči....
Všem lidem, kteří si od nás některý z našich jarních a velikonočních výrobků zakoupili, mnohokrát děkujeme..

Karneval

Karneval

DCBS

I v letošním roce jsme si ve stacionáři užili karneval...

I my rádi pracujeme II

I my rádi pracujeme II

zakončení teoretické části

V lednu jsme po roce a půl úspěšně završili teoretickou část projektu I my rádi pracujeme II., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981, který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci kurzu, rozdělení do dvou skupin, úspěšně zakončili kurz počítačové gramostnosti, kterému předcházeli kurz motivační, sociálních dovedností a finanční gramotnosti.
První skupina také ukončila praktickou přípravu v naší textilní dílně, tréninkové zahradě a v tréninkových kavárnách v Jaroměřicích a Hrotovicích, druhou skupinu čeká praktická příprava od února.
První dva z úspěšných absolventů teoretické i praktické části projektu získají od února pracovní smlouvu na tréninkové pracovní místo a začnou si vydělávat své vlastní peníze. A postupně začnou pracovat i ostatní úspěšní účastníci projektu.
A pokud se účastníkům projektu I my rádi pracujeme II, bude dařit v práci stejně jako v kurzech či praktické přípravě, věříme, že si najdou své zasloužené místo na trhu práce.