icon Facebook

Projekt ESF

 

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981

I my rádi pracujeme II.

Stručný popis:

Předkládaný projekt řeší zvýšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce a ve společnosti za pomoci aktivit, které zohledňují individuální možnosti jednotlivých účastníků. Cílem projektu je podpora osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím teoretické výuky, praktické přípravy a podporou formou tréninkových pracovních míst. Do projektu bude zapojeno 12 osob.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora osob se zdravotním hendikepem prostřednictvím realizace teoretické výuky a praktické přípravy a jejich pracovní a společenská integrace.

Výsledky projektu:

V rámci projektu budou realizovány motivační kurzy, kurzy sociálních dovedností, kurzy počítačové a finanční gramotnosti a dále praktická příprava v kavárně, šicí dílně, zahradě a obchůdku celkem pro 12 účastníků.

Projekt je realizován v období od 1.9.2016 do 31.8.2019.

Projekt  I my rádi pracujeme II., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981, je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

  

Poslední aktuality

23. 07. 2018

Stacionář - kontakty

nové telefonní číslo

více...

11. 05. 2018

Burza filantropie

Podpořte nás....

více...

10. 05. 2018

Cena Ď

mecenáš

více...

Vybíráme z fotogalerie

Konec šolního roku ...
Konec šolního roku ...

Datum: 14. 07. 2015

Copyright © 2009 - 2018 | design Jajasson | coding Martin Modl